top of page

10 שאלות שנשאל רב רפורמי לקראת טקס חופה

 

כשמחליטים לקיים חופה, עקב אהבה גדולה והיכרות מתמשכת, צצה מיד השאלה איזו חופה אנחנו רוצים. כחילונים, חופה רבנית לא באה בחשבון כי היא איננה מייצגת את ערכי החיים שלנו ולא נעשה שקר בנפשנו ובמעשינו ביום הכי חשוב, הכי מרגש, הכי משמעותי לנו בחיים.

נרצה טקס חופה שיבטא את מי שאנחנו, שיתאים לחיינו ולערכינו. האפשרויות נעות

בין  מי שיתנו לנו לבטא את עצמינו, שיערכו חופה רק לנו ולמעננו. רב חילוני כמובן ואולי בהסתייגויות כאלה ואחרות גם רב רפורמי.

אם נלך לרב רפורמי, שהאמת, גם הוא דתי וההלכה היא תורתו, אך הוא גמיש יותר, נשאל אותו כמה שאלות שיבהירו לנו את הציפיות.
 

 

  1. האם רב רפורמי, יחתן בחופה יהודית גם מי שאיננו יהודי על פי ההלכה ובכל זאת רוצים טקס חופה?

  2. האם רב רפורמי ישיא אותנו גם אם אחד מהורינו הוא יהודי? למשל האב?

  3. האם רב רפורמי ייפגש אתנו את מספר המפגשים הנחוצים כדי להכין את הטקס ביחד?

  4. האם רב רפורמי יהיה גמיש מספיק כדי לערוך טקס חופה כרצוננו?

  5. האם רב רפורמי יציע לנו כתובה בה כתוב איך נחיה את חיינו באהבה ובחברות עד סוף ימינו, כתובה של ערכים ורוח במקום כתובה המנבאת את גירושינו וכמה כסף הם יעלו?

  6. האם רב רפורמי ישיא אותנו בכל יום מימות השנה? גם בעומר ובעשרת הימים?

  7. האם רב רפורמי מחוייב לחלקים הלכתיים בטקס גם אם אינם מתאימים לנו?

  8. האם רב רפורמי יכבד את רצונותינו להישאר ידועים בציבור ללא נישואים אזרחיים או רבניים לפני טקס החופה?

  9.  כחילונים, הומניסטיים, אצלנו האדם במרכז, האם רב רפורמי יסכים לטקס בו שם אלוהים לא מוזכר?

  10. האם רב רפורמי יחתן אותנו בטקס משמעותי לנו על פי מידותינו וצרכינו ויהיה רגיש לנו?

כל השאלות האלה, חשובות ביותר כשמתכוננים לטקס חופה שצריך להיות על פי מידותינו, רצונותינו ושצריך להיות בדיוק בדיוק כפי שאנחנו רוצים כדי שיהיה משמעותי לנו .

bottom of page