top of page

רב חילוני

השאלה שרבים, הבאים להכין את חתונתם שואלים היא מה ההבדל בין רב חילוני לרב רפורמי.
התשובה הקצרה היא שרב חילוני פועל על פי מידות וערכים הומניסטיים כשהאדם במרכז ולא על פי ההלכה לה מחויב הרב הרפורמי.


והארוכה?

 

  • רב חילוני יעצב את טקס הכלולות והחופה על פי וביחד עם בני הזוג והם הקובעים מה יהיה בחופתם.
  • רב חילוני, יביא טקסטים ממקורות ישנים וחדשים, עתיקים ומודרניים כי בשבילנו, התרבות העברית החלה ב"בראשית ברא...." ומסתימת בדקה זו.
  • רב חילוני ישמח לשלב קטעים שתביאו אתם, בני הזוג, לכתוב ברכות על פי רצונותיכם ולשלבם בטקס החופה.
  • רב חילוני יעמיד אתכם ואת אהבתכם במרכז הטקס והטקס מיועד בראש ובראשונה לכם האוהבים.
  • רב חילוני יכיר אתכם טרם הטקס ויכתוב את טקס החופה עבורכם בלבד, לא עוד טקס כללי זהה לכל הזוגות.
  • רב חילוני לא יחקור את יהדות כל אחד מבני הזוג כי אצל רב חילוני, האהבה קובעת ולא המוצא, גזע  לאום או דת ולכל זוג אוהבים יש זכות להקים משפחה.
  • רב חילוני ישב אתכם שעות טרם הטקס כדי להכין אתכם את הטקס המוצלח ביותר שאתם, שלושתכם, יכולים להכין.
  • רב חילוני, ינחה את הטקס שלכם באהבה ובשמחה כי אתם מכירים ומיודדים, והטקס מיועד לכם.
  • רב חילוני לוקח מחיר ידוע מראש וקבוע, מעניק חשבונית על כל סכום וכל הסכום, על פי חוקי מדינת ישראל "בלי טריקים ובלי שטיקים".
  • רב חילוני הוא דוגמה לאיך יראה עתיד החתונות והחופות במדינת ישראל כשהחילונים ישלטו גם בחיי האישות שלהם בדרכם החילונית.

אלה עשר דברות הרב החילוני בישראל, מכיוון שכך, מוזמנים כל החילונית הנישאים באהבתם, לקיים טקס על פי ערכיהם, על פי התרבות היהודית והישראלית ולהיות רלבנטיים ברגע המקודש הזה הוא רגע קידושיהם. לסתום את האף ולעצום עיניים ולחשוב איך "להעביר אותה" עם כמה שפחות נזק, איננה אופציה למי שרוצה חתונה שתהיה משמעותית לכל החיים ומרגשת,  מעבר לשתיה כדין, ריקודים ואוכל.
 

אתם מוזמנים להתקשר ולהיפגש ללא כל מחויבות.

bottom of page